Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Dostawa i płatność -

Dostawa materiałów nierudnych odbywa w obrębie Warszawy i Okolic

Dostawa odbywa się przez całą dobę, a także w weekendy i święta zgodnie z harmonogramem, ustalonym z zamawiającym.

Dostawa odbywa się dwoma rodzajami pojazdów:
Zgodnie z FZ nr 248, "O ruchu drogowym i o drogach działalności w federacji polskiEJ oraz o zmianie", i wyd. od 18.05.2015 Uchwały Rządu federacji polskiEJ nr 272 "O zatwierdzeniu Regulaminu przewozów ładunków transportem samochodowym"

Koszt wysyłki zależy od odległości obiektu od załadunku, a także dodatkowych trudności przejazdu, jak to obecność znaków drogowych ograniczających przejazd transportu na trasie, a także obciążenia trasy ruchu.

Załadunek materiałów odbywa się według wagi, ilość towaru jest określana przez przeliczania wagi współczynnika gęstości, zgodnie z paszportu kariera m3=tona/k.

Ładunek towarzyszy gwarancyjną kontrolowania obciążenia osi.

Odbiór towaru odbywa się na ilości i jakości w nadwoziu samochodu. Ilość dostarczanego żwiru, tłucznia i piasku określają objętości lub masy, zgodnie z GOST-9757-90 bezpośrednio na miejscu odbioru przesyłki.

Ważne! Ilość dostarczanego żwiru, tłucznia i piasku określają go w samochodzie, otrzymany ilość pomnożona przez współczynnik uszczelnienia podczas transportu. Współczynnik uszczelnienia jest równy 1.15.