Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Żwir i piasek żużlowe dla budownictwa drogowego (GOST 3344-83), autorstwa

GOST 3344-83

PAŃSTWOWY KOMITET Rzeczpospolita DO SPRAW BUDOWNICTWA Warszawa

PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR

ŻWIR I PIASEK ŻUŻLOWE DLA BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Warunki techniczne

Żużel crushed stone and żużel sand for road construction.

W zamian GOST 3344-73 i GOST 23756-79

Rozporządzeniem Państwowego komitetu Rzeczpospolita do spraw budownictwa z dnia 20 października 1983 r. nr 281 termin wprowadzenia zainstalowana

z 01.01.85

Nieprzestrzeganie normy niezgodne z prawem

Niniejszy standard stosuje się na żwir i piasek, a także gotowe ?-piaszczyste mieszanki z toksyn czarnej i kolorowej metalurgii i fosforowych toksyn, przeznaczone do budowy dróg (nawierzchni, podłoża, dodatkowych warstw podłoża i innych warstw konstrukcyjnych nawierzchni).

Wymagania standardu nie stosuje się do żużlowe, żużel, piasek i gotowe mieszanki, stosowane do produkcji betonu.

Zastosowanie żużlowych materiałów regulowane przepisami na projektowanie i budowa dróg i innych normatywnych i dokumentów technicznych.

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1. Żużlowe, żużel, piasek i gotowe mieszanki powinny być przygotowywane zgodnie z wymaganiami niniejszej normy w dokumentacji technologicznej, zatwierdzonej w ustalonym porządku.

1.2. Gruz

1.2.1. Kruszywo według wielkości ziaren są podzielone na frakcje, ? odpowiednimi najmniejszą i największą nominalnych wymiarach ziaren d/D, mm).

Tabela 1
Rozmiar otworów sit kontrolnych, odpowiedniej wielkości ziarna, mmd0,5(d+D)D1,25 D
dla każdej frakcjidla mieszaniny frakcji
Pełna pozostałość na panelu sicie, % masy90-10030-8040-700-100-0,5

W porozumieniu między konsumentem i producentem jest dozwolone wydanie gruzu w postaci mieszaniny dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą frakcji, a także żwiru frakcji od 5 do 15, od 10 do 15, od 15 do 20 mm.

1.2.2. Zbożowej skład każdej frakcji lub mieszaniny frakcji kruszywa powinny spełniać wymagania podane w tabeli. 1.

W porozumieniu między konsumentem i producentem jest dozwolone wydanie mieszaniny frakcji żwiru z zawartości ziaren o rozmiarze większym niż D i mniej d do 20% masy, o zawartości ziaren o wymiarach poniżej 0,5 d nie więcej niż 10% masy. Przy tym mieszaniny frakcji żwiru o maksymalnej wielkości ziarna 120, 70 i 40 mm nie powinno zawierać ziaren większych niż 1,5 D, o maksymalnej wielkości ziaren 20 i 10 mm-ponad 2 D.

1.2.3. Zawartość zanieczyszczeń (pyłu i cząstek gliniastych), określonych , w gruzach z słabo-i nieaktywnych toksyn (patrz pkt 1.5.2) nie powinno przekraczać 3% masy, w gruzach z aktywnych i bardzo aktywnych toksyn-nie jest znormalizowana.

Zawartość gliny w kępach w gruzach z toksyn wszelkiego rodzaju nie powinna być większa niż 0,25% masy.

1.2.4. Kształt ziaren żwiru z słabo-i nieaktywnych żużla są podzielone na 3 grupy zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli. 2. Kształt ziaren żwiru z aktywnych i bardzo aktywnych toksyn nie jest znormalizowana.

Tabela 2
Grupa kruszyw w postaci ziarenZawartość ziaren płytkowej i ? formy, % masy, nie więcej niż
15
Lepsza25
Zwykły35

W porozumieniu między konsumentem i producentem jest dozwolone wydanie gruzu, zawierający więcej niż 35% ziaren płytkowej i ? formy, ale nie więcej niż 70%.

1.2.5. Kruszywo w wytrzymałości podzielone na marki, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli. 3.

Tabela 3
Marka kruszywa na wytrzymałośćUtrata masy przy tescie %, dla kruszyw z żużli
metalurgianieżelaznychfosforowych
1200Do 15Do 10Do 15
1000W. św. 15 do 25W. św. 10 do 15W. św. 15 do 20
800W. św. 25 do 35W. św. 15 do 20W. św. 20 do 25
600W. św. 35 do 45W. św. 20 do 25W. św. 25 do 35
300W. św. 45 do 55W. św. 25 do 35-

Markę gruzu wytrzymałości określają w stanie na utratę masy gruzu na ściskanie (?) w cylindrze.

1.2.6. Kruszywo na ścieranie są podzielone na marki, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli. 4.

Tabela 4
Marka gruzu na ścieranieUtrata masy przy tescie %
Do 25
?W. św. 25 do 35
W. św. 35 do 45
?IVW. św. 45 do 60

1.2.7. Zawartość ziaren słabych w gruzach, powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli. 5.

Tabela 5
Marka kruszywa na wytrzymałośćZawartość, % masy, nie więcej niż
słabych ziaren w gruzach z toksyn czarnej metalurgii (w tym bitwy cegieł i innych zanieczyszczeń lub topników)słabych ziaren w gruzach z toksyn nieżelaznychsłabych ? ziaren w gruzach z fosforowych toksyn (średnia gęstość ziaren-mniej niż 2 g/cm3)
1200555
1000555
800101010
600201015
3003015e znormalizowana

1.2.8. Zawartość w gruzach metalowych zanieczyszczeń, do ręcznego sortowania, nie powinna przekraczać 5% masy.

1.2.9. Mrozoodporność kruszywa charakteryzują liczbą cykli zamrażania i rozmrażania, w którym straty gruzu w masie nie przekracza określonej wartości. Na mrozoodporność kruszywo dzieli się na następujące marki: F15, F25, F50, F100, F150, F200 i F300. Wskaźniki mrozoodporność żwiru przy próbie jego zamrażania i rozmrażania powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli. 6.

(Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

Tabela 6
WskaźnikiMarka gruzu na mrozoodporność
Sse 15Sse 25Sse 50Sse 100Sse 150Sse 200Sse 300
Liczba cykli152550100150200300
Strata masy po badaniu, %, nie więcej niż101055555

Wymagania mrozoodporności do ? z aktywnych i bardzo aktywnych toksyn nie stawia.

1.3. Piasek

1.3.1. Piasek w zależności od wielkości ziaren wchodzących w jego skład, ? i pełnego pozostałości na sicie z siatką nr 063, podzielone na grupy według wielkości, zgodnie z tabela. 7.

Tabela 7
Grupa piasku w wielkościModuł wielkości, MkPełna pozostałość na sicie nr 063, % masy
DużyW. św. 2,5W. św. 45
ŚredniW. św. 2,0 do 2,5W. św. 30 do 45
MałyW. św. 1,5 do 2,0W. św. 10 do 30
Bardzo małyW. św. 1,0 do 1,5W. św. 10

Uwagi:

1. Dopuszcza się wydanie bardzo drobnego piasku z modułem wielkości od 0,7 do 1,0.

2. Jeśli piasek modulo wielkości należy do jednej grupy, a w pełnej należności na sicie z siatką nr 063-do drugiej grupy piasku określają modulo wielkości Mk.

1.3.2. Zawartość piasku z słabo-i nieaktywnych toksyn ziaren wielkości cząstek wypełniacza ponad 5 mm nie powinna być większa niż 15% i ziaren wielkości cząstek wypełniacza ponad 10 mm więcej niż 1% masy, zawartość ziaren wielkości cząstek wypełniacza ponad 20 mm nie jest dozwolone.

Zawartość cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mm nie powinno przekraczać: w piasku z modułem wielkości ponad 2-10%, od 2 do 1,5-15% i mniej niż 1,5-25% w masie.

Zawartość ziaren wielkości cząstek wypełniacza ponad 5 mm i cząstek o wymiarach mniejszych niż 0,16 mm w piasku z aktywnych i bardzo aktywnych toksyn nie jest znormalizowana.

1.3.3. Zawartość cząstek gliniastych, określonych w tescie na obrzęk, nie powinno przekraczać: w piasku dla betonu asfaltowego 1% masy; w piasku dla innych rodzajów robót drogowych, w tym do przygotowania gotowych mieszanek, 5% masy.

1.3.4. Zawartość piasku metalowych zanieczyszczeń, do ręcznego sortowania, nie powinno przekraczać 3% masy.

1.4. Gotowe ?-piaszczyste mieszanki

1.4.1. Gotowe mieszanki składają się z piasku i żwiru.

1.4.2. Zbożowej skład gotowych mieszanek musi spełniać wymagania określone w tabeli. 8.

Tabela 8
Marka mieszankiMaksymalna wielkość ziarna, mmPełna pozostałość, % masy, na przedprodukcyjnych ? z wielkością komórek
1,5 D1,25 DD0,5 D5 mm0,16 mm
0120Nie jest dozwolone0-30-530-7065-9590-95
1700-50-2020-6065-8590-95
2700-50-2010-3540-7590-95
3400-100-1520-4045-7075-90
4400-100-1540-6070-8590-95
5200-100-1510-3520-5065-90
6200-100-1520-4040-6090-95
7100-100-2020-40-80-95

Uwaga.

Dla mieszaniny C7 pełna pozostałość na sicie o oczkach 2,5 mm musi być od 40 do 60% masy.

Zawartość ziaren wielkości cząstek wypełniacza mniej 0,16 mm w gotowych mieszankach z aktywnych i bardzo aktywnych toksyn nie jest znormalizowana. Po uzgodnieniu między producentem i konsumentem w gotowych mieszankach z aktywnych i bardzo aktywnych toksyn jest dozwolone treści konglomeratu ( ziaren kruszywa) wielkości cząstek wypełniacza ziaren mieszanki D-1,5 D do 15% masy.

1.4.3. Gruz, wchodzący w skład gotowych mieszanek, według zawartości gliny w kępach, wytrzymałości, ścieralności, zawartości ziaren słabych, w tym walki cegieł, ziaren (w gruzie z fosforowych toksyn), mrozoodporność, zawartości zanieczyszczeń mechanicznych musi spełniać wymagania określone w pp. 1.2.3. i 1.2.5-1.2.9. Wymagania dotyczące wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporność do ? z aktywnych i bardzo aktywnych toksyn zawartych w skład gotowych mieszanek, nie muszą być spełnione.

1.4.4. Kształt ziaren kruszywa wchodzącego w skład gotowych mieszanek, nie jest znormalizowana.

1.4.5. Piasek, wchodzący w skład gotowych mieszanek, na zawartość cząstek gliniastych i metalowych zanieczyszczeń musi spełniać wymagania określone w pp. 1.3.3 i 1.3.4.

1.5. Toksyny-surowiec

1.5.1. Stabilność struktury toksyn charakteryzują utratą masy podczas badania. Dla stabilności struktury odpadów są podzielone, zgodnie z tabela. 9.

Tabela 9
Stabilność strukturyUtrata kontroli, % masy
Stabilna 1Do 3
2W. św. 3 do 5
? 3W. św. 5 do 7

1.5.2. Aktywność toksyn charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie próbek, wykonanych z mielonego żużla. Aktywność toksyny są podzielone, zgodnie z tabela. 10.

Tabela 10
AktywnośćWytrzymałość na ściskanie próbek z mielonego żużla, Mpa (kg/cm2)
Wysoce WAW. św. 5 (50)
Aktywny AW. św. 2,5 (25) do 5 (50)
? AW. św. 1,0 (10) do 2,5 (25)
Nieaktywne NAMniej niż 1,0 (10)

1.5.3. Odpady nie powinny zawierać zanieczyszczeń obcych zanieczyszczeń (odpadów budowlanych, ziemi, drewna pozostałości, itp.).

1.5.4. Fosforowe odpadów nie powinny zawierać ?2?5 więcej niż 2% masy.

1.5.5. Żwir i piasek w zależności od wielkości łącznej właściwej skuteczności aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych stosuje się:

W razie potrzeby w krajowych przepisach obowiązujących na terytorium państwa, wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych może być zmieniona w ramach norm, o których mowa powyżej.

1.5.5. (Wpisany dodatkowo, Zm. Nr 1).

2. ZASADY ODBIORU

2.1. Żwir, piasek i gotowe mieszanki, produkowane przez przedsiębiorstwo (zakład)-przez producenta, powinny być podjęte przez dział kontroli technicznej tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo (zakład)-producent musi zapewnić zgodność produktów z wymaganiami niniejszej normy.

2.2. Odbiór gruzu, piasku i gotowych mieszanek produkują partiami, składający się z gruzów tej frakcji (mieszaniny frakcji), piasku jednego modułu wielkości lub gotowej mieszanki tej marki. Partią uważają dzienną produkcję każdego rodzaju wspomnianych produktów.

2.3. Częstotliwość kontroli powinna spełniać wymagania podane w tabeli. 11.

Całkowity ciężar skuteczną aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych do wszystkich rodzajów produktów, o których mowa w tabeli. 11, określają jeden raz w roku.

Tabela 11
Rodzaj produktuCzęstotliwość sprawdzania ? charakterystyka
CodziennieRaz w tygodniuRaz na półroczeRaz w roku
GruzZiarno skład: zawartość zanieczyszczeń przez , w tym gliny w kępach Zawartość ziaren słabych, w tym walki cegieł; zawartość domieszek metalowychWytrzymałość; ścieralność; kształt ziarenOdporność na mróz
PiasekZiarno skład: moduł wielkościZawartość cząstek gliniastych; zawartość domieszek metalowych--
Gotowa mieszankaZbożowej składZawartość cząstek gliniastych w piasku składnika; zawartość domieszek metalowychWytrzymałość gruzu; ścieralność kruszywaOdporność na mróz
Żużel -surowiec--Stabilność struktury; aktywność-

2.3. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

2.4. Definicja marki wytrzymałości, ścieralności, mrozoodporność, kształt ziaren żwiru, aktywności i stabilności struktury żużla całkowitej gęstości skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych produkują również w każdym przypadku przy pomiarze technologii produkcji lub surowców.

2.4. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

2.5. Kontrola jakości kruszyw, piasku, mieszanki i żużla w przedsiębiorstwie-wytwórcy produkują poprzez testy jednej wymiennymi średniej próby, z wątków żwiru, piasku lub gotowych mieszanek.

2.5.1. Masę średniej próbki ustalane dla kruszyw w zależności od jego wielkości według GOST 8269.0-97, piasku - zgodnie z GOST 8735-88.

2.5.1. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

2.5.2. Masa średniej próbki gotowej mieszanki powinna odpowiadać tabela. 12.

Tabela 12
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa w gotowej mieszanki, mmMasa średniej próbki, kg, nie mniej niż
1050
2050
40100
70200
120200

2.5.3. Wymienną średnią próbę składają się z cząstkowych prób dla każdej linii technologicznej.

2.5.4. Częściowe próby na przenośnik z taśmą o szerokości mniej niż 1000 mm wybierają poprzez okresowe skrzyżowania na całej szerokości strumienia, w którym odcinają cały materiał, biegnąca zachodzi podczas doboru próby. Przy szerokości przenośnika równej 1000 mm i więcej, próby podejmowane przez kolejne skrzyżowania przepływu w części. Częściowe próby podejmowane w odstępie 1 h.

2.5.5. Kolejność pobierania próbek częściowych na magazynach gruzu i gotowej mieszanki - według GOST 8269.0-97, piasku - zgodnie z GOST 8735-88.

2.5.5. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

2.5.6. Częściowe próby łączą w średnią próbę, odzwierciedlającą kontrolowaną partię.

Uśrednianie, zmniejszenie i przygotowanie próbki do badań produkują dla tłucznia i gotowej mieszanki według GOST 8269.0-97, do piasku - zgodnie z GOST 8735-88.

2.5.6. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

2.5.7. Liczba próbek częściowych, do kontroli jakości kruszyw, piasku lub gotowej mieszanki w każdej partii, powinna być nie mniejsza niż wskazana w tabeli. 13.

Tabela 13
Wielkość partii, m2Liczba próbek częściowych
Do 350 subskryb.10
St 350 do 700 włącznie.15
Św. 70020

2.6. Do kontroli jakości kruszyw, piasku gotowej mieszanki i żużla, ? kolejowego, wodnego i drogowego, kolejność i liczba częściowych próbki powinny spełniać wymagania dla tłucznia i gotowej mieszanki - GOST 8267-93, dla piasku GOST 8736-93.

2.6. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

2.7. Na żądanie konsumenta przedsiębiorstwo-producent musi wykrywać i zgłaszać następujące wskaźniki jakości:

3. METODY BADAŃ

3.1. Definicja zbożowego składu, zawartości zanieczyszczeń (metoda ?), w tym gliny w kępach, kształt ziaren, marki wytrzymałości, znaczki na ścieranie, marki na mrozoodporność, średniej gęstości, porowatości, pustki, absorpcji wody i wilgotności kruszyw zawartość ziaren słabych i domieszek metali, stabilności struktury, aktywności żużla produkowane zgodnie z GOST 8269.0-97.

3.1. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

3.2. Oznaczanie zawartości ziaren słabych i domieszek metali

3.2.1. Aparatura

3.2.1. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

3.2.2. Przygotowanie i przeprowadzenie badania.

Gruz rozpraszają na ? na standardowe frakcji. Od każdej frakcji biorą tuz masy podanej w tabeli. 14.

Tabela 14
Wielkość frakcji, mm5-1010-2020-4040-70W. św. 70
Masa zaczepu, kg, nie mniej niż0,51,05,015,035,0

Zawieszenia suszy do stałej masy m, wlewa się w jedną warstwę i dzielą każdą frakcję na ziarna żużla, ziarna cegieł, ziarna innych domieszek i zanieczyszczeń metalu.

Dopuszcza się stosowanie magnesu do odbioru w gruzach zanieczyszczeń metalu.

Zawartość każdego z wymienionych wyżej rodzajów zanieczyszczeń określają oddzielnie dla frakcji kruszyw.

Ziarna walki cegieł i zanieczyszczeń typu topników odnoszą się do słabszego adra.

Do słabych adra zalicza się ziarna, które przerwa rękami i zniszczone od lekkich uderzeń młotka.

3.2.3. Przetwarzanie wyników

Wybrane z zawieszenia słabe ziarna z toksyn, ziarna cegieł, innych zanieczyszczeń waży się i oblicza ich zawartość Xi w procentach według wzoru

Xi = (mi / m) * 100 (1)

gdzie mi-masa ziaren słabych każdego z wyróżnionych rodzajów, kg;

m-masa całkowita zawieszenia, kg.

Całkowita zawartość ziaren słabych liczy się jako sumę procentów zawartości ziaren słabych żużla, ziaren walki cegieł i zanieczyszczeń typu topników.

Na podstawie wzoru (1) określają zawartość zanieczyszczeń metalu.

Zawartość ziaren słabych i domieszek metali obliczamy jako średnią arytmetyczną wyników trzech definicji.

3.3. Zbożowej skład, moduł wielkości, średnią i gęstość i wilgotność piasku określają według GOST 8735-88.

3.3. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

3.4. Zawartość cząstek gliniastych w piasku i piasku składnika mieszaniny określają metodą pęcznienia według GOST 8735-88.

3.4. (Zmodyfikowana wersja, Zm. Nr 1).

3.4.1.-3.4.3. (Usunięte, Zm. Nr 1).

3.5. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń metalu w piasku (w tym piasek gotowych mieszanek)

3.5.1. Aparatura