Pracujemy 24/7
Własne bazy
Duża flota

53 474 78 87bezpłatny

Zamów oddzwonienie

Warszawa, ul. Iwana , 1A, str 2 (dojazd), od 7 do 23 godzin na dobę. E-mail: info@zjazd.waw.pl

Żwir, żwir i piasek sztuczne porowate - autorstwa

PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR ŻWIR, ŻWIR I PIASEK SZTUCZNE POROWATE WARUNKI TECHNICZNE GOST 9757-90 (ST ? 5446-85)

PAŃSTWOWY KOMITET BUDOWLANY Rzeczpospolita

PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR

ŻWIR, ŻWIR I PIASEK SZTUCZNE POROWATE

Warunki techniczne

Artificial porous gravel, crushed stone and sand. Specifications

Data wprowadzenia 01.01.91

Niniejszy standard stosuje się na sztuczne porowate żwir (, , ?), żwir (?, ?, ) i piasek ( kruszony i ?, , ?, ?), stosowane jako wypełniacz podczas przygotowywania betonów lekkich według GOST 25820 i silikatowych betonów według GOST 25214, a także izolacji i akustyczną wypełnienia. Standard nie obejmuje wermikulit i perlit . Klasyfikacja, terminy i definicje - według .

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1. Sztuczne porowate żwir, żwir i piasek (dalej - żwir, żwir i piasek) należy wykonywac zgodnie z wymogami niniejszego standardu technologicznych regułami, zatwierdzonym w ustalonym porządku.

1.2. Podstawowe wymiary

1.2.1. Żwir i gruz fabrykują takich podstawowych frakcji: od 5 do 10; od 10 do 20, od 20 do 40 mm. W porozumieniu producenta z odbiorcą dopuszcza się wykonanie żwiru i gruzu od 2,5 do 10 mm i mieszaniny frakcji od 5 do 20 mm, do izolacji wypełnienia-od 5 do 40 mm.

1.2.2. Piasek, w zależności od zbożowego składu, są podzielone na trzy grupy: 1 - konstrukcyjno-izolacyjnego betonu; 2 - dla betonu konstrukcyjnego; 3 - dla izolacji cieplnej betonu. Za zgodą producenta z odbiorcą dopuszcza się wykonanie piaszczysto- mieszanki o największej wielkości cząstek wypełniacza ziaren do 10 mm.

1.2.3. Zbożowej skład żwiru n żwiru każdej frakcji musi być zgodny z podanym w tabeli. 1.

Tabela 1
Średnica otworu sita kontrolnego w mmdD2D
Pełna pozostałość na sicie, % masyOd 85 do 100Do 10Nie jest dozwolone

Uwaga. D, d - odpowiednio największą i najmniejszą nominalne średnice sit kontrolnych. W żwiru i gruzie frakcji od 2,5 do 10 mm i mieszaniny frakcji od 5 do 20 mm zawartość ziaren o wielkości od 5 do 10 mm musi być od 25 do 50 % masy. 1.2.4. Ziaren piasku kwarcowego musi być zgodny z podanym w tabeli. 2.

Tabela 2
Rozmiar oczka sita kontrolnego w mmPełna pozostałość na panelu île de la cité, na objętości, dla grup piasku
123
50-100-10Nie normują
1,2520-603050
0,31545-8065-90
0,1670-9090-100
Przejście przez sito 0,1610-300-10

W piaszczysto- mieszanki wielkości cząstek wypełniacza ziaren do 10 mm, zawartość kruszywa frakcji od 5 do 10 możemy powinno być nie więcej niż 50 % objętościowo.

1.3. Cechy 1.3.1. W zależności od gęstości żwir, żwir i piasek są podzielone na marki, wymienione w tabeli -

Tabela 3
Marka dla gęstościGęstość nasypowa, kg/m3
250 Do 250 subskryb.
300W. św. 250 do 300 "
350W. św. 350 do 350 do
400W. św. 350 do 400 do
450W. św. 400 do 450 do
500W. św. 450 do 500 do
600W. św. 500 do 600 do
700W. św. 600 do 700 do
800W. św. 700 do 800 do
900W. św. 800 do 900 do
1000W. św. 900 do 1000 do
1100W. św. 1000 do 1100

1.3.2. Wartości graniczne marek gęstości dla różnych rodzajów porowatych żwiru, tłucznia i piasku muszą być zgodne z podanymi w tabeli. 4. Przy tym rzeczywista mirka w gęstości nie powinna przekraczać wartości maksymalnej, a minimalne wartości przedstawiono jako punkt odniesienia.

Tabela 4
Nazwa materiałuMarki według gęstości
minimalnamaksymalna
Żwir i gruz 250600
Żwir 400700
Żwir ?500900
Gruz ?400900
Gruz ?400800
Piasek i 5001000
Piasek ?6001100
Piasek ?7001000

Uwaga. Dopuszcza się za zgodą producenta z konsumentem w celu przygotowania konstrukcyjnych betonów lekkich klas ?20 i powyżej ? ? żwiru i gruzu marek 700 i 800.

1.3.3. W zależności od wytrzymałości, czyli testem w cylindrze, żwir i gruz są podzielone na marki wytrzymałości podane w tabeli. 5.

Tabela 5
Marki wytrzymałościWytrzymałość, gdy skompresowane w cylindrze, Mpa
? i ? żwiru? gruzu gruzu
żwirugruzu
?15Do 0,5--Do 0,3Do 0,2
?25W. św. 0,5 do 0,7--W. św. 0,3 do 0,4W. św. 0,2 do 0,3
?35W. św. 0,7 do 1,0W. św. 0,5 do 0,6-W. św. 0,4 do 0,5W. św. 0,3 do 0,4
?50W. św. 1,0 do 1,5W. św. 0,6 do 0,8W. św. 0,7 do 1,0W. św. 0,5 do 0,6W. św. 0,4 do 0,5
?75W. św. 1,5 do 2,0W. św. 0,8 do 1,2W. św. 1,0 do 1,2W. św. 0,6 do 0,7W. św. 0,5 do 0,6
?100W. św. 2,0 do 2,5W. św. 1,2 do 1,6W. św. 1,2 do 1,5W. św. 0,7 do 0,8W. św. 0,6 do 0,8
?125W. św. 2,5 do 3,3W. św. 1,6 do 2,0W. św. 1,5 do 1,7W. św. 0,8 do 0,9W. św. 0,8 do 1,1
?150W. św. 3,3 do 4,5W. św. 2,0 do 3,0W. św. 1,7 do 2,0W. św. 0,9 do 1,0W. św. 1,1 do 1,4
?200W. św. 4,5 do 5,5W. św. 3,0 do 4,0W. św. 2,0 do 2,5W. św. 1,0 do 1,2W. św. 1,4 do 1,8
?250W. św. 5,5 do 6,5W. św. 4,0 do 5,0W. św. 2,5 do 3,0W. św. 1,2 do 1,4W. św. 1,8 do 2,2
?300W. św. 6,5 do 8,0W. św. 5,0 do 6,0W. św. 3,0 do 3,5W. św. 1,4 do 1,6W. św. 2,2 do 2,7
?350W. św. 8,0 do 10,0W. św. 6,0 do 7,0W. św. 3,5W. św. 1,6W. św. 2,7
?400W.św. 10,0W. św. 7,0 do 8,0---

Uwaga. Stosunek między marką kruszywa na wytrzymałość i trwałość podczas skompresowane w cylindrze jest dozwolone określić na podstawie badania w betonie według GOST 9758.

1.3.4. Marki wytrzymałości żwiru i gruzu w zależności od marek gęstości powinny być zgodne z wymaganiami tabeli. 6.

Tabela 6
Marka dla gęstościMarka wytrzymałości, co najmniej
? żwiru i gruzu? żwiru gruzu
żwirugruzu
250?25----
300?35----
350?50----
400?50-?25?25?35
450?75-?35?35?50
500?100?50?50?50?50
600?125?75?100?75?75
700?150?100?150?100?100
800?200?150?250?150-
900-?200?300--

Uwaga. Do izolacji wypełnienia jest dozwolone produkować żwir i gruz z marką wytrzymałości niższe niż podane w tabeli, ale nie mniej niż marki ?15.

1.3.5. Żwiru i tłucznia muszą być mrozoodporne i zapewniać odpowiednią markę betonu lekkiego na mrozoodporność. Strata masy po 15 cykli zamrażania i rozmrażania nie powinna przekraczać 8%.

1.3.6. W żwiru, gruzach i piasku, stosowanych jako kruszywa do betonów zbrojonych, zawartość rozpuszczalnych w wodzie siarki i ? związki w przeliczeniu na SO3 nie przekracza 1% masy.

1.3.7. Struktura żwiru i tłucznia i gruzu musi być stabilna przeciwko krzemianu rozpadu. Utrata masy przy określaniu odporności przeciwko krzemianu rozpadu musi być, %, nie więcej niż: 5 - dla gruzu; 8 - dla ? tłucznia i żwiru.

1.3.8. Utrata masy podczas gotowania musi być, %, nie więcej niż: 5 - dla ? żwiru, piasku i żwiru; 4 - dla ? żwiru.

1.3.9. Utrata masy przy prażeniu musi być, %, nie więcej niż: 3 - dla ? ? gruzu; 5 - dla piasku. 8 - dla ? żwiru, tłucznia i piasku z zły CHP.

1.3.10. ? ? ziaren powinno być, % masy, nie więcej niż: 5 - dla ? żwiru, piasku i żwiru; 3 - dla ? piasku, otrzymanego w piecach krakerze.

1.3.11. Na żwir i kruszywo stosowane do izolacji wypełnienia, wymagania pp. 1.3.5-1.3.10 nie dotyczą.

1.3.12. Żwir, żwir i piasek, przeznaczone do gotowania izolacyjnych i prac konstrukcyjno-izolacyjnych betonów lekkich, powinny być poddawane okresowym ? na przewodność cieplną.

1.3.13. Gruz, żwir i piasek w zależności od wartości całkowitej gęstości skutecznej aktywności naturalnych radionuklidów Aeff stosuje się:

W razie potrzeby w krajowych przepisach obowiązujących na terytorium państwa, wartość jednostkowej skuteczne aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych może być zmieniona w ramach norm, o których mowa powyżej.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

2. ODBIÓR

2.1. Żwir, żwir i piasek należy traktować technicznych kontrolą producenta.

2.2. Żwir, żwir i piasek biorą partiami. uważają ilość żwiru i gruzu jednej frakcji i jednej marki na gęstości i wytrzymałości, jednocześnie ? jednego konsumenta w jednej ze stacji składzie, ale nie więcej niż 300 m3. Partią uważają ilość piasku jednej grupy i marki na gęstości, jednocześnie ? jednego konsumenta, ale nie więcej niż 300 m3. Przy dostawie transportem partii uważają, że ilość materiału, jednocześnie ? jednego konsumenta w ciągu doby.

2.3. Zgodność jakości żwiru, tłucznia i piasku wymagania normy ustalane według wejściowego, operacyjnego i pierwszej kontroli. Wyniki wejściowego, operacyjnego i pierwszej kontroli powinny być ustalone w odpowiednich czasopismach laboratorium, OBJ lub innych dokumentach. Kolejność przeprowadzenia, zakres sygnału wejściowego i kontroli operacyjnej określają w odpowiedniej dokumentacji technologicznej. kontrolę sprawują, zgodnie z wymogami niniejszego standardu poprzez prowadzenie okresowych i ? badań.

2.4. Okresowe badania gotowych produktów prowadzą: raz na dwa tygodnie w celu określenia: masy przy prażeniu żwiru, tłucznia i piasku; treści ? ziaren w ? gruzach i żwiru, a także w piasku, wyjściowym w piecach krakerze; o dni raz na kwartał w celu określenia: odporność przeciwko krzemianu rozpadu gruzu i żwiru, piasku i żwiru; straty masy podczas gotowania ? żwiru i gruzu, ? żwiru; zawartości rozpuszczalnych w wodzie siarki i ? połączeń; raz w półroczu do ustalenia mrozoodporność żwiru i gruzu; raz w roku, a także za każdym razem przy zmianie surowca do oznaczania zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych i przewodności cieplnej tłucznia, żwiru i piasku.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

2.5. ? testy żwiru, tłucznia i piasku każdej partii prowadzą do określenia: zboża składu; gęstości; wytrzymałości (tylko dla tłucznia i żwiru).

2.6. Do przeprowadzenia badań z przepływu materiału podczas ładowania pojazdów lub stożka (dla pumeksu) o oddaniu nie mniej niż pięć punktowych próbek z partii, z których tworzą jedną połączoną próbę. Przy zachowaniu zasad oddzielnego przechowywania żwiru, tłucznia, piasku przez marek jest dozwolone wykonywać kontrola jakości kruszywa w procesie produkcji i przeprowadzanie selekcji próbek punktowych na liniach technologicznych zgodnie z pp. 2.2 i 2.3 GOST 9758. Całkowego próbę używają dla określenia wszystkich wskaźników jakości tłucznia, żwiru czy piasku. gęstość materiału określają także w każdej punktowego próbie. Ilość próbek i sposób ich odbioru przyjmuje się zgodnie z GOST 9758.

2.7. Wyniki okresowych badań uważają za zadowalające, jeżeli wartości wskaźników jakości połączonej próby są zgodne z wymaganiami pp. 1.3.5-1.3.13. Po niezadowalających wynikach produkcji tłucznia, żwiru i piasku powinno być zakończone do podejmowania działań zapewniających przestrzeganie ustalonych wymagań.

2.8. Partia żwiru, tłucznia i piasku jest przyjęte na podstawie wyników ? i okresowych badań, jeśli wartości wskaźników jakości połączonej próby są zgodne z wymaganiami pp. 1.2.1-1.3.4, a wartości gęstości każdej punktowego próby, poza tym, nie przekracza maksymalnej wartości ustawionej dla tej marki, o ponad 5 %.

2.9. Konsument ma prawo do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego zgodności z tłucznia, żwiru i piasku z wymogami niniejszego standardu, stosując zasady pobierania próbek zgodnie z pkt 2.5 GOST 9758.

2.10. Ilość dostarczanych żwiru, tłucznia i piasku określają objętości lub masy. Ilość dostarczanego żwiru, tłucznia i piasku określają ? go w pociągu lub w samochodzie, otrzymany ilość pomnożona przez współczynnik uszczelnienia podczas transportu, montażu za zgodą producenta z konsumentem, ale nie więcej niż 1,15.

2.11. Ilość dostarczanego żwiru, tłucznia i piasku z jednostek wagowych w obszerne przeliczone według wartości gęstości, czyli w stanie rzeczywistej wilgotności.

2.12. Każdą partię żwiru, tłucznia i piasku towarzyszą dokumentem o charakterze, w którym wskazuje: nazwa i adres producenta; nazwę i ilość produktów; numer i datę wystawienia dokumentu, nazwę i adres konsumenta; zbożowy skład; znaczek na gęstości; znaczek na wytrzymałości żwiru, piasku i żwiru; grupę piasku; oznaczenie niniejszego standardu; całkowity ciężar skuteczną aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

2.13. Na żądanie konsumenta w dokumencie o charakterze informują dla tłucznia i żwiru, ? jako kruszywa do produkcji betonu i izolacyjnych, wypełnienia, przewodność cieplna.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

3. METODY KONTROLI

Zbożowej skład tłucznia, żwiru i piasku, wytrzymałość, gęstość, wilgotność, odporność na mróz, utraty masy żwiru i gruzu podczas gotowania, prażenia, rozpadu, zawartość rozpuszczalnych w wodzie siarki i ? połączeń, ilość ? ziaren piasku, żwiru i gruzie, przewodność cieplna żwiru i gruzu określają według GOST 9758, ciężar aktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych-gamma-metodą spektrometrii według GOST 30108.

(Zmodyfikowana wersja. Zm. Nr 1)

4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

4.1. Żwir, żwir i piasek transportowany luzem w otwartych wagonach kolejowych i samochodach, zgodnie z zatwierdzonymi w ustalonym porządku Zasadami przewozu ładunków odpowiednimi środkami transportu. Żwir, żwir i piasek transportowane w wagonach kolejowych, zgodnie z wymaganiami GOST 22235 i Zasad przewozu ładunków n technicznych warunków załadunku i mocowania ładunków, zatwierdzonych IPU. Wagony należy pobierać z uwzględnieniem pełnego wykorzystania ich możliwości.

4.2. Żwir i kruszywo należy przechowywać oddzielnie dla frakcji i marek w gęstości i wytrzymałości, piasek-marek.

4.3. Podczas przechowywania żwir, żwir i piasek nie powinny być zatkania.